Pátek, 27 ledna, 2023
- Komerční sdělení -aktuálně

Psychoterapie je návrat člověka k sobě

„Moje práce je postavena na přesvědčení, že každý člověk ví, co je pro něj dobré. Spoléhám na tuto moudrost člověka, protože její věřím. Pokud je ale člověk druhými neustále vedený, instruován, trestán, odměňován a kontrolovaný, přestává sám sobě věřit „, říká psychoterapeutka Monika Herdová a dodává:“ Smysl mé práce nespočívá v odpovědi „co dělat“, ale umožňovat klientům jejich rozvoj a odstraňovat překážky, aby se mohli rozhodnout sami. Tak, aby se staly nezávislými a terapeuta nakonec nepotřebovali. „

FOTOGALERIE
Monika herdova
Pracuje na živnost pro individuální klienty, páry a rodinu, když se nacházejí v zátěžové situaci a rozhodnou se svou situaci řešit. Dále pracuje i jako firemní coach a facilitátor vzdělávacích programů pro firmy.

Pro čtenářky portálu Diva.sk odpovídala na otázky o své profesi, metodách, které využívá a objasnila některé pojmy týkající se lidské duše.

Podle poučky, psychoterapie je záměrné upravování narušené činnosti organismu (choroby či poruchy) psychologickými prostředky, s cílem léčby. Jak byste vy definovali tento pojem?

Psychoterapie je návrat člověka k sobě, ke své podstatě a plnohodnotnému žití.

Proč jste se rozhodli pro tento obor? Co vás na práci nejvíce fascinuje?

Je vzácné být pro mě při tom, když vidím přeměnu trápícího se člověka v svobodnou osobnost jedoucí za svým štěstím.

Jaké metody používáte při práci?

Je to rozhovor a krizová intervence postavené na principech humanistické psychologie. Neposkytujeme návody, rady, techniky ani doporučení na kvalitní život, protože jim nevěřím. Věřím člověku, jeho kapacitě, síle a vnitřním zdrojem pro sebaporozumenie.

Cítí Slováci potřebu vyhledat psychoterapeuta?

Tendence vyhledat terapeuta stoupá, protože narůstá sebeúcta lidí, a tím i chuť prožívat plnohodnotnější život.

S jakými extrémními pacienty – stavy jste se setkali?

Extrémy nevnímám, protože jejich nepovažuji za extrémy, ale za individuální a jedinečný příběh každého klienta.

Umíte se oprostit a nenosit si problémy, které řešíte domov?

Uvědomuji si, že doklad o vzdělání nezaručuje kvalitu. I proto více než certifikáty a diplomy oceňuji svou odvahu konstruktivně prozkoumat a pochopit samu sebe. Míra mého sebepoznání je zárukou spokojenosti sebe a lidi, vlastní supervize je předpokladem a nezbytnou podmínkou „odosobnění se“.

Známe více druhů terapii, např. rodinná, pracovní či skupinová terapie …

Rodinná terapie se zabývá vyjasňování a řešením vzájemných vztahů mezi členy rodiny.

Pracovní terapie, nazývaná také ergoterapie, slouží na rozvoj jemné a hrubé motoriky, vizuálně-motorické koordinace a častokrát se stává doplňkem psychoterapie.

Skupinová terapie, upřednostňuji pojem encounter group, se zaměřuje na otevřenost, ochotu řešit problémy a odstraňovat bariéry a obranné mechanismy ve skupině lidí.

Mnozí si pletou pojmy psycholog, psychoterapeut a psychiatr. Všude jde o psyché – duši. Jaké jsou hlavní rozdíly?

Psycholog – jeho základní náplň práce je v tom, že se zabývá rovněž prevencí a léčbou duševních poruch jako další dvě zmiňované profese, ale při práci upřednostňuje rozhovor a psychodiagnostické testy, léky nepředepisuje.

Psychiatr – zabývá se rozpoznáváním, diagnostikou a léčbou duševních poruch, může předepisovat i léky a při diagnostice může používat a jiné metody např. CT vyšetření a jiné medicínské testy.

Psychoterapeut – je člověk, který především slovem navrací člověka k plnohodnotnému žití. Psychoterapie je vlastně léčba slovem.

Co všechno dokážete z hypnózy vyčíst?

Hypnózou se nezabýval, protože nejsem zastánce „umělého“ navození člověka do nějakého stavu.

Co vám dává vaše práce?

Jelikož psychoterapie posiluje zralost lidí, moje práce mi dává naději, že na Slovensku se budou rozvíjet vztahy postavené na uctivé vzájemné komunikaci. Mým úspěchem je svobodné rozhodnutí klienta mě už nepotřebuje a jít vlastní cestou.

profil:
Mgr. Monika Herdová

Narodila se 30.března 1970 v Trnavě, je absolventkou PF UK Bratislava a výcvikového programu „Klientem centrované poradenství a psychoterapie“, na jehož základě byla zapsána do Seznamu terapeuty Slovenského psychoterapeutického institutu.

Další články autor

Comments

spot_img

Nejnovější články